Η Διοίκηση του Νοσοκομείου ασκείται από το Διοικητή του Νοσοκομείου και το Συμβούλιο Διοίκησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» αποτελείται από τους:

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΤΕΡΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ως Πρόεδρος

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ  ως Αντιπρόεδρος

ΤΣΙΑΛΤΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, ως Αναπληρωματικό μέλος της Αντιπροέδρου

ΔΗΜΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ως Τακτικό Μέλος

ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ως Αναπληρωματικό Μέλος

ΚΑΝΑΤΑ ΜΑΡΙΑ ως Τακτικό Μέλος

ΒΑΡΒΕΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ως Αναπληρωματικό Μέλος

ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ ως Τακτικό Μέλος

ΤΕΜΕΚΕΝΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ως Αναπληρωματικό Μέλος

ΚΡΟΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ως Τακτικό Μέλος, αιρετός εκπρόσωπος των ιατρών

ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΒΥΡΩΝΑΣ ως Αναπληρωματικό Μέλος, αιρετός εκπρόσωπος των ιατρών

ΒΑΛΑΡΟΥΤΣΟΥ – ΚΩΛΕΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ως Τακτικό Μέλος, αιρετή εκπρόσωπος του λοιπού, πλην ιατρών, προσωπικού

ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ως Αναπληρωματικό Μέλος, αιρετός εκπρόσωπος του λοιπού, πλην ιατρών, προσωπικού