Το τμήμα Πληροφορικής & Οργάνωσης έχει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας των Πληροφοριακών Συστημάτων και του δικτύου δεδομένων του Νοσοκομείου. Υποστηρίζει το σύνολο των χρηστών σε επίπεδο εφαρμογών, αλλά και εξοπλισμού πληροφορικής.

Αποτελείται από τους:

 

Αθανάσιο Μελίτο 

Προϊστάμενο,

Πληροφορικό ΠΕ

 

Μαργαρίτα Συγγούρογλου 

Προσωπικό Η/Υ ΤΕ

 

Γεώργιο Γραμματικόπουλο

Προσωπικό Η/Υ ΔΕ

 

Αναστασία Αντωνιάδου

Προσωπικό Η/Υ ΔΕ