Φροντίδα του Γραφείου Κίνησης είναι η έκδοση εισιτηρίων για την εισαγωγή των ασθενών και την έκδοση των εξιτηρίων, μετά το πέρας της νοσηλείας του ασθενούς.

Τηρεί λεπτομερή στατιστικά στοιχεία της νοσηλευτικής κίνησης. Συντονίζει τις εξετάσεις που πραγματοποιούνται εκτός νοσοκομείου.

Φροντίζει για την λογιστική παρακολούθηση της μερίδας των νοσηλευμένων (γραφείο νοσηλειών), την χρέωση των δαπανών νοσηλείας και την έκδοση των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών στα αντίστοιχα ασφαλιστικά ταμεία ( γραφείο νοσηλειών).

 

 

 

ΟΝΟΜΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΜΠΑΡΤΖΟΥ ΜΑΡΙΑ

2310453938

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΚΩΛΕΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

2313304586

ΤΣΙΜΙΓΚΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ

2313304412

ΖΟΓΓΑ ΚΡΥΣΤΑΛΕΝΙΑ

2313304587

ΚΑΤΕΧΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

2313304413